Informacje o mieœcie Galeria fotografii Informacje dla turystów Plan miasta Mapa regionu Forum dyskusyjne Księga goœci Statystyki odwiedzin Kontakt z autorem strony Do strony głównej Serwis Internetowy Miasta Frombork
Frombork.NET
· Strona główna
· Urząd Miasta i Gminy
· Historia miasta
· Zalew Wiślany
· Muzeum
· O Mikołaju Koperniku
· Mapa regionu

· Plan miasta
   (polecamy!)

Galeria
· Miasto
· Wzgórze katedralne
· Katedra
· Zalew Wiślany
· Frombork zimą
· Spojrzenia
Spotkania
· Księga gości
· Forum dyskusyjne
· Polecaj nas!
· Uwagi do autorów
Różności
Najelpszym sposobem na zrozumienie tego co tak zafascynowalo Mikołaja Kopernika jest użycie programu Celestia. Grafika 3D (średnie wymagania sprzętowe) zrobi swoje. Na mnie program zrobił kosmiczne wrażenie :-)
Polecam!!!
2006-07-27, admin

Pomóż naszemu miastu, naszej witrynie i sobie!
Promuj się na naszej witrynie.
Cennik znajdziesz tutaj
2006-01-03, admin

Ktoś kiedyś powiedział: "Jeżeli nie możesz czegoś znaleźć w sieci, to znaczy, że ta rzecz nie istnieje". Wg aktywności mieszkańców (na podstawie postów na forum i wiadomości e-mail) Frombork ma 10 mieszkańców!
Bądź aktywny, dyskutuj na naszym forum!
2005-12-15, admin

Frombork czy Toruń grodem Kopernika?
czytaj, komentuj, głosuj
2005-11-10, admin

Grób Mikołaja Kopernika!
komentuj
2005-11-04, admin
Inne strony
· Biuletyn Inf. Publicznej
· Urząd Miasta
· Muzeum
· Festiwal organowy
· Witryna żeglarska
POLECAMY!
· www.Zalew.org
· Wikipedia
· Strona prywatna
POLECAMY!
O Mikołaju Koperniku
Mikołaj Kopernik


Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Jego ojcem był Mikołaj - kupiec z Krakowa, zaś matką Barbara - z domu Watzenrode. W młodości Kopernik uczęszczał do szkoły parafialnej, gdzie uczył się rachunków, łaciny oraz śpiewu.

Po śmierci ojca, Kopernika wychowywał brat matki Łukasz Watzenrode, kanonik kapituły włocławskiej, późniejszy biskup warmiński. W latach 1491-1495 Mikołaj studiował w Akademii Krakowskiej, która wówczas była ośrodkiem studiów astronomicznych i ogniskiem myśli humanistycznej. Wysłany w 1496 roku do Bolonii oddawał się głównie studiom astronomicznym. W 1501 roku powrócił do kraju, by po kilku miesiącach wyjechać do Padwy celem podjęcia studiów na wydziale prawa i medycyny. W 1503 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze, po czym powrócił do Polski i osiadł na Warmii, gdzie do 1510 roku był sekretarzem i lekarzem przybocznym Ł. Watzenrode. W tymże roku, pełniąc funkcję kanonika, osiadł we Fromborku, gdzie prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło De revolutionibus orbium coelestium. Zarys swojej teorii heliocentrycznej przedstawił uprzednio w rozprawie znanej jako Commentariolus. Przy obserwacji planet posługiwał się głównie trzema instrumentami: kwadrantem słonecznym, sferą armilarną (astrolabium) oraz triquetrum.

W 1516 roku Mikołaj Kopernik został administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi - wynikiem tego był projekt reformy walutowej jego autorstwa. Memoriał w tej sprawie przedłożony przez Kopernika na sejmiku w Toruniu został poszerzony i ujęty w formę traktatu pod tytułem Monetae cudendae ratio. Kopernik sformułował w nim zasady reformy monetarnej oparte na projekcie poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i polskiej. Określił prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy.

W roku 1521 po zakończonej sukcesem obronie Olsztyna, złożył urząd administratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko - komisarza Warmii. Wybrano go generalnym administratorem diecezji warmińskiej w 1523 roku. Następnie powrócił do Fromborka, gdzie zajmował się sprawami administracyjnymi, leczeniem chorych i pracami nad swoją teorią o budowie Układu Słonecznego. W późniejszym okresie sprawował też funkcje kanclerza, a później wizytatora kapituły. Po śmierci Ferbera (1537) zatwierdzono go jako jednego z czterech kandydatów na stanowisko biskupa warmińskiego. Była to propozycja najwyższej rangi, jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał. W tym samym roku został też obrany urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej, a w rok później ponownie posłem kapituły. Fromborski astronom zmarł w maju 1543 roku. Dzieło O obrotach sfer niebieskich zawierało wykład astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi oraz obiegu wraz z innymi planetami dookoła Słońca. Teoria heliocentryczna stała się punktem wyjścia nowożytnej kosmologii. Mimo, iż bezpośrednio dotyczyła Układu Słonecznego, to jednak pośrednie jej konsekwencje objęły niemal całokształt myślenia człowieka, zapoczątkowując przełom światopoglądowy. Przełom doprowadził do zrewolucjonizowania wszystkich gałęzi ówczesnej nauki, a także położył podwaliny pod rozwój nowożytnej cywilizacji.

Bibliografia:

  1. Adamczewski J., Mikołaj Kopernik i jego epoka, Warszawa 1972.
  2. Bietkowski H., Zonn W., Świat Kopernika, Warszawa 1972.
  3. Sikorski J., Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, Olsztyn 1968.

Więcej informacji o Mikołaju Koperniku znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © Serwis Internetowy Miasta Frombork Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-10-11 (41740 odsłon)

[ Wróć ]

Copyright 1999-2011 eM.
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zamieszczonych materiałów, bez zgody autora zabronione.